Tag: quy hoạch đầu tư

Thị trường bất động sản: Những con số giật mình!

Một biện pháp mà TS Lê Xuân Nghĩa cũng cho rằng hết sức quan trọng, đó là tăng cường quản lý Nhà nước đổi với thị trường BĐS. Nên công khai, minh bạch trong quản lý đất đai và điều