Tag: quản lý quỹ

Ai tự nguyện đóng Quỹ Tiết kiệm nhà ở?

Chính vì thế, việc quy định đóng quỹ bắt buộc vô hình chung là một mệnh lệnh của Nhà nước áp đặt với cả những người hưởng lương không có nhu cầu về nhà ở xã hội. Điều đó không